Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Ευρώπη με ηγέτες χωρίς λαούς, Ευρώπη με λαούς δίχως ηγέτες

 Δὲν εἶναι ἀπαραίτητες πλέον οὔτε κἂν οἱ σφυγμομετρήσεις ποὺ κάνει τὸ Εὐρωβαρόμετρο προκειμένου νὰ διαπιστώσουμε τὸ πόσο ἀντιπαθεῖς καὶ ἀνεπιθύμητοι εἶναι οἱ εὐρωπαίοι ἡγέτες.

Φροντίζουν νὰ τὸ ἀναδεικνύουν οἱ ἴδιοι τοὺς ἀφοῦ βέβαια μετατρέπουν σὲ νεκρὴ φύση τὸν προορισμὸ τοὺς κάθε φορά ποὺ ἀποφασίζουν νὰ βγοῦνε άπὸ τὶς γυάλες μέσα στὶς ὁποῖες ζοῦνε καὶ νὰ νοιώσουν καὶ αὐτοὶ τὴν χαρὰ νὰ περπατᾶς ἐλεύθερος στὸ πεζοδρόμιο.
Ἀρκεῖ νὰ δεῖ κανείς εἰκόνες ἀπὸ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη τῆς Καγκελαρίου μάς, μιὰς καὶ εἴμαστε τὸ 17ο κρατίδιο τῆς Γερμανίας,  φράου Άγκελας Μέρκελ. Οἱ μόνοι ἄνθρωποι ποὺ φαίνονται στὰ πλάνα εἶναι οἱ ἄντρες τῆς ἀσφαλείας.

Γιά ποιό λόγο νὰ μὴν ἀφεθεῖ ὁ κόσμος νὰ ὑποδεχτεῖ μὲ δάφνες καὶ ροδοπέταλα τὴν μεγάλη εὐεργέτιδά τού, αὐτή τὴν Μητέρα Τερέζα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, στὴν ὁποία χρωστᾶμε τὸ ὅτι δὲν ἔχουμε βυθιστεῖ ἀκόμα στὴ θάλασσα ὡς ἄλλη Ἀτλαντίδα; 


Δὲν θὰ ἔπρεπε κανονικὰ νὰ συμβαίνει τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο;  Τὸ ἀναμενόμενο θὰ ἦταν νὰ καλοῦν τὸν κόσμο νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ σπίτι τοὺ καὶ νὰ προσέλθει στὴν ὑποδοχή ὥστε νὰ ἀλληλοχαιρετηθοῦν. Εἶναι ὕποπτο ὅταν ἕνας ἡγέτης εἶναι μονίμως ἀντιπαθής ἀπὸ τὸν λαό τὸν ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι πρέπει νὰ ὑπηρετεῖ ἢ μονίμως ἀντιπαθής ἀπὸ ἕναν λαό γιὰ τὸν ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι δείχνει ἐνδιαφέρον – γιὰ τὴν περίπτωση τῶν ἐπισκεπτῶν.


Εὐρωπαϊκὴ διάσκεψη στὸ Μέγαρο Μουσικῆς μὲ χιλιάδες ἀστυνομικοὺς νὰ ἀπαγορεύουν τὴν πρόσβαση τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ πρωθυπουργὸς λέει μιλώντας στὴν διάσκεψη αὐτὴν ὅτι ὁ κόσμος διψάει γιὰ περισσότερη Εὐρώπη! Παρελάσεις privé ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο γιὰ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τὸν ὑπουργὸ διάλυσης τῆς ἄμυνας καὶ …γιὰ τὰ ΜΑΤ!  Ὁ κόσμος καὶ πάλι ἀποκλεισμένος. Αὐτές τὶς εἰκόνες εἴχαμε καὶ παλαιότερα ἀπὸ τὶς μεγάλες παρελάσεις;


Μήπως τελικά εἶναι αὐτοί οἱ ἀποκλεισμένοι καὶ ἐμεῖς οἱ ἐλεύθεροι;  Μήπως ἔχουν θέσει ἑαυτὸν σὲ κατ᾿οἶκον περιορισμὸ καὶ δὲν τὸ ἔχουν καταλάβει; Μάλλον αὐτό συμβαίνει. Τὸ κακὸ ὅμως εἶναι ὅτι οἱ ἀποφάσεις τοὺς ἀφοροῦν ἐμᾶς καὶ δὲν φαίνεται αὐτὲς νὰ λαμβάνονται ὑπὲρ τῆς εὐημερίας μάς.

Καὶ μόνο ἀπὸ τὴν περίμετρο ἀσφαλείας ποὺ ἔχει ἤδη καθιερωθεῖ ἀνάμεσα στοὺς εὐρωπαίους πολίτες καὶ στοὺς εὐρωπαίους  ἡγέτες γίνεται φανερὸ ὅτι ἡ Ευρώπη βιώνει ἕνα τεράστιο ἔλλειμμα δημοκρατίας. Ἔτσι ὅπως ἔχει διαμορφωθεῖ ἡ διακυβέρνηση στὴν Εὐρώπη, εἴτε ἐπιβάλλονται οὐρανοκατέβατοι ἡγέτες  (βλέπε Μπαρόζο, Ντάησελμπλουμ, Όλι Ρεν,  κ.ά. ) εἴτε οἱ λαοί ψηφίζουν ἡγέτες οἱ ὁποίοι εὐθύς ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοὺς φροντίζουν μὲ τὶς πολιτικὲς τοὺς νὰ γίνουν ἀντιπαθέστατοι καταπατώντας τὴν ὅποια προεκλογική δέσμευση.

Αὐτὸ βέβαια τὸ αἰτιολογοῦν λέγοντας ὅτι ενώ κάνουν τὰ πάντα ὥστε κάθε φορὰ νὰ μᾶς σώζουν, παρόλα αὐτὰ ὅλοι ἐμεῖς γιὰ κάποιον λόγο ποὺ ἴσως σχετίζεται μὲ ἐπιδημία ἐγκεφαλικῆς δυσλειτουργίας ἀδυνατοῦμε νὰ τὸ κατανοήσουμε. Ἡ προσβολὴ μάλιστα πρὸς τὴν νοημοσύνη τοῦ κόσμου ἐπιτείνεται μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι «ἂν σᾶς λέγαμε ἀπὸ πρὶν ὅτι θὰ ἐφαρμόζαμε αὐτές τὶς σωτήριες πολιτικές, τότε δὲν θὰ μᾶς ψηφίζατε καὶ ἔτσι θὰ θέτατε τὸν ἑαυτὸ σὰς σὲ κίνδυνο». Κατόπιν ἔρχονται νὰ παραδεχτοῦν μόνοι τοὺς τὸ πόσο ἄχρηστοι εἶναι λέγοντας ὅτι τὸ κράτος (δηλαδὴ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι)  δὲν εἶναι καλὸς διαχειριστής τῆς περιουσίας τοὺ (παραδέχονται ἐπομένως ὅτι εἶναι ἄχρηστοι) καὶ ἔτσι πρέπει νὰ δωθοῦν ὅλα σὲ ἰδιώτες.

Ποῦ εἶναι λοιπὸν ἡ Εὐρώπη τῶν λαῶν; Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι δὲν ὑπάρχουν κἂν σουβενίρ μὲ σύμβολα τῆς ΕΕ. Δὲν θὰ δεῖς κανέναν νὰ φοράει μπλουζάκι μὲ τὴ σημαία τῆς εὐρωπαϊκῆς ἕνωσης, ὅπως ὑπάρχουν μὲ τὴν ἀμερικάνικη, τὴν ἀγγλική, κ.ά. Δεν μπῆκε κἂν στὴ μόδα ἡ ΕΕ. Θὰ συνέβαινε ἔστω αὐτὸ ἂν ἡ Εὐρώπη ἦταν Εὐρώπη τῶν λαῶν.

Ἡ Εὐρώπη λοιπὸν ἔχει μετατραπεῖ σὲ μία δικτατορία ποὺ ὅμως κρύβεται πίσω ἀπὸ προσχηματικὲς δημοκρατικὲς διαδικασίες ὅπως εὐρωκοινοβούλιο, ψηφίσματα πολιτῶν, εὐρωβαρόμετρα καὶ ἄλλες τέτοιες ταχυδακτυλουργικὲς ψευδαισθήσεις.

Οἱ ἡγέτες δὲν ἔχουν καμία ἐπαφὴ μὲ τοὺς λαοὺς καὶ ἀποφασίζουν ἐρήμην τοὺς ὑπέρ τῆς ἰδέας τῆς Εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλήρωσης-μὲ-τὸ-ζόρι.  Ὁπότε οἱ λαοί ἔχουν μείνει χωρίς ἡγέτες, παρέα μὲ τὰ κατὰ τόπους ΜΑΤ ποὺ ἐπιμελῶς θὰ φροντίζουν νὰ καταστέλλουν τὴν ὅποια διαμαρτυρία ἀπέναντι στὴν θεϊκὴ Σοφία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ μηχανισμοῦ ἀποφάσεων.

Δὲν θὰ παραμείνουν ὅμως τὰ πράματα ὅπως ἔχουν. Δὲν θὰ περάσει πολὺς καιρὸς ποὺ ἔστω καὶ αὐτὴ ἡ ψευτοδημοκρατία θὰ καταργηθεῖ καὶ τὴν θέση τής θὰ πάρει μία πραγματικὴ δικτατορία τύπου Βόρειας Κορέας ἢ Κίνας ποὺ θὰ κατακεραυνώνει ὅποιον τολμάει νὰ ψελλίσει μία λεξούλα ἀμφισβήτησης τῆς Εὐρωπαϊκῆς αὐθεντίας. Ἤδη τὸ νομικὸ ὁπλοστάσιο τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ἐνισχύεται μὲ διατάξεις ποὺ θεωροῦν ὡς ταραχοποιὸ ἀντικείμενο ὅποιον καταφέρεται ἐναντίον τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν καὶ ἀποφάσεων. Ὁ Μπαρόζο ἔχει ἤδη προειδοποιήσει ὅτι ὅποιο κόμμα δὲν ἔχει εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμό, θὰ τοῦ κόβεται ἡ ἐπιδότηση. Τὰ ἐκπαιδευτικὰ συστήματα ἐπιβραβεύουν τοὺς δασκάλους ποὺ μιλᾶνε ὑπέρ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἕνωσης. Αὐτὸ προϋποθέτει ὅμως νὰ ξεχαστοῦν πολλὰ ἱστορικὰ γεγονότα τὰ ὁποῖα ἀναδεικνύουν τὸ πραγματικὸ πρόσωπο πολλῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης ποὺ τώρα ὑποδύονται τοὺς φίλους καὶ ἑταίρους.

Ζοῦμε λοιπὸν τὶς τελευταῖες μὰς εὐκαιρίες νὰ μὴν ἀποδεχτοῦμε τὴν σύνθλιψη made in EU καὶ νὰ πιέσουμε ὅσο περισσότερο γίνεται ὥστε νὰ ἀποχωρήσουμε ἀπὸ τὴν Εὐρώπη.  Ἀργότερα, δὲν θὰ μποροῦν πλέον νὰ γράφονται τέτοιες γραμμές. Θὰ τὶς σβήνει σχεδὸν αὐτόματα ὁ Google Blogger, τὸ Facebook, τὸ Twitter καὶ τὸ Youtube θὰ «κατεβάζει» τὰ σχετικὰ video. Καὶ ἂν ἀκόμα δὲν τὶς σβήνουν τότε θὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς στοιχεῖο ἀπαγγελίας κατηγοριῶν.

Ἂς σκεφτεῖ ὁ καθένας πῶς ἔχει φανταστεῖ τὸ μέλλον ἢ ἂν τὸν ἐνδιαφέρει μόνο τὸ τώρα, αὐτὴ ἡ στιγμὴ, καὶ γιὰ ἀργότερα «…ἔχει ὁ Θεός». Γιὰ πάρα πολλούς λαούς ὅμως δὲν «εἶχε» ὁ Θεός. Ἢ, καὶ ἂν «εἶχε», ἴσως νὰ μὴν ἔδειξαν οἱ λαοὶ σημάδια θέλησης καὶ νὰ ἐπαναπαύθηκαν καὶ αὐτοί στὴν ἴδια ἀκριβῶς φράση.


Θεοδόσης Εκίζογλου

Διαβᾶστε ἐπίσης σχετικὰ ἄρθρα μού:
Πώς περιήλθε η Ελλάδα στην πλήρη απομόνωση και πώς θα βγούμε απ'αυτήν
Ὁ ἐκβιασμὸς περὶ καταστροφῆς ἂν ἀποχωρήσουμε ἀπὸ τὴν Εὐρώπη
Η Ευρώπη των εκβιασμών, της καταστολής και της συνοχής δια των όπλων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου