Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

αν οι δημόσιοι υπάλληλοι έκαναν το καθήκον τους και όχι «τη δουλειά» τους

Ελλάδα του 21ου αιώνα. Μια χώρα υπο εκποίηση όπου όλο το δημόσιο κάνει τη δουλειά του με τέτοιο ζήλο ώστε …όλα θα πάνε στο τέλος κατά διαόλου.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. 

Όχι, δεν είναι διαπίστωση και ευχή μου. Είναι η έναρξη του άρθρου 103 §1 του Συντάγματος (http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf )

Βέβαια το άρθρο αυτό του Συντάγματος προϋποθέτει σιωπηρά ότι η θέληση του Κράτους και η εξυπηρέτηση του λαού είναι καταστάσεις που βρίσκονται σε αρμονία. Προϋποθέτει δηλαδή ότι δεν θα υφίσταται για τους δημοσίους υπαλλήλους η διλημματική κατάσταση «με το κράτος ή με τον λαό;»

Αυτή η προϋπόθεση όμως φαίνεται ότι δεν εκπληρώνεται τώρα πια.