Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Ἡ Ἑλλάδα δὲν πουλιέται· χαρίζεται.

Περιοχὴ πρώην ἀεροδρομίου στὸ Ἑλληνικό: ἀπ’ ὅτι φαίνεται θὰ χαριστεῖ καὶ αὐτή, πάντα ὑπὸ τὸ ἀδιαπραγμάτευτο δόγμα τῶν ἀποκρατικοποιήσεων ποὺ θὰ ἀποφέρουν ἀμύθητα κέρδη στὸν κρατικὸ κουμπαρά.

Ὅλες οἱ κυβερνήσεις τῶν τελευταὶων ἐτῶν παραδέχονται χωρὶς μάλιστα νὰ ντρέπονται καθόλου ὅταν τὸ λένε ὅτι τὸ κράτος δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὴν περιουσία του ἐπομένως θὰ πρέπει νὰ καλέσουμε ἕναν ἰδιώτη ποὺ θὰ τὴν ἐκμεταλλευτεῖ καὶ - ἂν αὐτὸς φιλοτιμηθεῖ - θὰ μᾶς δίνει καὶ κάτι μέσῳ τοῦ ΦΠΑ.

Συμπέρασμα πρῶτο:
Ὑπάρχει μεγαλύτερη παραδοχὴ ἀπὸ μία κυβέρνηση γιὰ τὸ ὅτι εἶναι ἄχρηστη ὅταν ἡ ἴδια λέει ὅτι δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀξιοποιήσει τὴν κρατικὴ περιουσία ἐξασφαλίζοντας τὸ μέγιστο ὄφελος γιὰ τὸν λαὸ ὁ ὁποῖος τὴν ἔχει ἐκλέξει; Γιὰ ποιόν λόγο τότε νὰ ψηφίζουμε γιὰ κυβέρνηση καὶ ὄχι ἀπευθείας γιὰ ἐπενδυτὲς

Ἡ Ἑλλάδα λοιπὸν γιὰ ἀκόμα μία φορὰ πρωτοπορεῖ. Πάνω ποὺ κατηγορούσαμε τὴν ὑποτιθέμενη ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὅτι θὰ ξεπουλήσει τὰ πάντα, αὐτὴ μᾶς αἰφνιδιάζει μὲ κινήσεις οἱ ὁποῖες θὰ ἀποτελέσουν μνημεῖα ἀνιδιοτέλειας εἰς τοὺς αἰῶνες καὶ τελικὰ τὰ χαρίζει ὅλα.  

Tὰ χαρίζουν μάλιστα πρὶν κἂν νὰ προλάβει κάποιος νὰ τοὺς τὰ ζητήσει συνεχίζοντας ἔτσι ἀκάθεκτοι τὸ θεῖο ἔργο τῆς διάσωσής μας.
 
«Οἱ ὑδρογονάνθρακές μας εἶναι εὐρωπαϊκοί»


Κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ολάντ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2013 στὴν Ἀθήνα ὁ Σαμαρᾶς φρόντισε στὶς κοινὲς τους δηλώσεις νὰ κάνει ἀπολύτως σαφές ὅτι οἱ ὑδρογονάνθρακες ποὺ διαθέτουμε εἶναι εὐρωπαϊκοὶ καὶ θὰ λύσουν ἐν μέρει τὸ ἐνεργειακὸ πρόβλημα τῆς Εὐρώπης. Ὁ Ολάντ βλέποντας ὅτι ἔχει δίπλα του ἕναν τέτοιον ξεπουληματία πρωθυπουργό ἄρπαξε λίγα δευτερόλεπτα ἀργότερα τὴν εὐκαιρία καὶ σχεδόν βάπτισε τοὺς ἑλληνικοὺς ὑδρογονάνθρακες …γαλλικοὺς, εὐχόμενος νὰ τοὺς συνεκμεταλλευτεῖ ἡ Γαλλία! Στὸ βίντεο (διάρκεια: 50 sec) ὑπάρχει τμῆμα ἀπὸ τὶς δηλώσεις. Περιέργως, καμία ἄλλη εὐρωπαϊκὴ χώρα δὲν βάπτισε τὶς δικὲς της πλουτοπαραγωγικὲς πηγὲς ὡς εὐρωπαϊκές. Ὅποια χώρα διαθέτει τέτοιες τὶς ἀξιοποιεῖ γιὰ τὸν ἑαυτὸ της (καὶ καλὰ κάνει) ἐκμεταλλευόμενη μάλιστα ὑπὲρ της τὸ γεγονὸς τῆς ἔνταξής της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ὥστε νὰ πουλάει τὴν πραμάτεια στοὺς «φίλους» καὶ «ἑταίρους».

Ἄλλη μία ἑλληνικὴ πρωτιὰ λοιπόν. Καὶ δὲν ἔχει καμία σημασία ἂν τελικὰ διαθέτουμε ἐξορύξιμο πετρέλαιο ἢ φυσικὸ ἀέριο. Σημασία ἔχει ἡ πρόθεση τῶν κυβερνώντων νὰ τὰ παραχωρήσουν ὅλα πρὶν ἀκόμα τοὺς τὰ ζητήσει κάποιος.

Πάντως εἶναι εὐχάριστο ἔστω τὸ ὅτι οἱ κυβερνῶντες μας εἶναι τουλάχιστον ἀπέραντα εἰλικρινεῖς μιὰς καὶ δὲν χάνουν εὐκαιρία νὰ μᾶς λένε ὅτι ἀκριβῶς λόγῳ τῆς συνύπαρξῆς μας στὴν ἀγαπημένη εὐρωφαμίλια ὅλος μας ὁ ἐθνικὸς πλοῦτος ἀλλὰ καὶ κάθε λογὴς ὑποδομὴ τίθεται ἀφιλοκερδῶς στὴ διὰθεση τῆς ΕΕ.

Δὲν εἴθισται νὰ ζητᾶμε τέλη γιὰ χρήση ἑλληνικοῦ ἐδάφους ἂν ὑφίσταται εὐρωπαϊκὸ συμφέρον ἀπὸ αὐτὴ τὴ χρήση
Ὅσο μεγαλώνει κανεὶς μαθαίνει. Ὅταν πέρυσι γινόταν ἀκόμα κουβέντα γιὰ τὸν
TAP, τὸν περίφημο ἀγωγὸ φυσικοῦ ἀερίου ποὺ ἐνῷ θὰ διασχίσει τὴ μισὴ Ἑλλὰδα παρόλα αὐτὰ δὲν θὰ ζητήσουμε δεκάρα τσακιστὴ γιὰ αὐτό, μάθαμε στὶς 28/6/2013 στὴ συνέντευξη τοῦ  ὑφυπουργοῦ «Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», Ασημάκη Παπαγεωργίου ὅτι δὲν εἴθισται νὰ ὑπάρχουν τέλη διέλευσης σὲ μεγάλους διεθνεῖς διευρωπαϊκοὺς διασυνδετήριους αγωγούς.


Αν ο player δεν ανταποκρίνεται, ακούστε το απ' εδώ: MHDEN_TELH_DIELEYSHS.mp3

Μέχρι τώρα, κέρδος ΜΗΔΕΝ ἀπὸ τὴν συμμετοχὴ μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.
Προκύπτει τὸ ἐρώτημα λοιπὸν ποιό εἶναι τελικὰ τὸ όφελος ἀπὸ τὴν συμμετοχὴ μας στὴν ΕΕ καὶ εἰδικότερα ποιό εἶναι το όφελος ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ συμμετέχουμε σὲ αὐτὴν διότι σύμφωνα μὲ τὶς παραδοχὲς τους, ἂν δὲν ἀνήκαμε στὴν ΕΕ, τότε δὲν θα ἐτίθετο θέμα τέτοιας αὐτοθυσιαστικῆς (ὥς καὶ αὐτοκτονικῆς) ἀλληλλεγγύης ἀπὸ μέρους μας.

Ἡ ἐθελούσια χασούρα ποὺ ἔχουμε ἀπὸ τὴν ἔνταξή μας στὴν ΕΕ ἔχει ὅμως καὶ συνέχεια, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ βασιλικότερη τοῦ βασιλέως λαχτάρα τῶν ντόπιων κυβερνώντων νὰ ἐνταχθοῦμε στὸ σχέδιο εὐρωπαϊκὴς ὁλοκλήρωσης(βλέπε καὶ ὁμιλία στὶς 12/9/2012 τῆς αὐτοῦ ἐξοχότητος, προέδρου τῆς Εὑρωπαϊκῆς Ἐπιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Ντουράο Μπαρόζο http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_el.htm)  ἀλλὰ καὶ ἡ μὲ ὑπερβάλλων ζῆλο τήρηση τῆς εὐρωπαϊκῆς συμφωνίας «Δουβλίνο 2» ποὺ μᾶς κατέστησε ὑποδοχεῖς καὶ μὲ τὸ ζόρι κατακρατητὲς ὅσων προσφύγων θέλουν νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν Ἑλλὰδα ἀποσκοπὼντας νὰ μεταβοῦν γιὰ ἕνα καλύτερο μέλλον σὲ κάποια ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς κεντρικῆς εὐρώπης.

Τὰ δωράκια βέβαια δὲν περιορίζονται μόνο στὶς παραπάνω ἀναφορές. Ἡ συνήθης πρακτικὴ ποὺ ἐφαρομόζεται πάνω στὸν ἑλληνικὸ λαὸ εἶναι νὰ πληρώνει πρώτα ὥστε νὰ στηθεῖ μία ὑποδομὴ ἢ μία δημόσια ἐπιχείρηση καὶ ὅταν τὸ ἔργο ὁλοκληρωθεῖ τότε ἔρχεται μία ὑπουργικὴ ἀπόφαση καὶ χαρίζει τὸ ἔργο σὲ ἕναν εἰσπράκτορα τελῶν χρήσης τοῦ ἢδη ἔτοιμου στημένου ἔργου τὸν ὁποῖο βαπτίζει «συντηρητὴ»,«ἐπενδυτὴ», «παραχωρησιοῦχο» κτλ καὶ τοῦ χαρίζει καὶ μερικὰ ἀστυνομικὰ τμήματα νὰ τὸν προστατεύουν ἀπὸ τὸν κόσμο ποὺ στὸ μεταξὺ διαπίστωσε ὅτι κὰτι ποὺ ὁ ἵδιος ἔφτιαξε μὲ τὸν ἱδρώτα του, τυλίχτηκε μὲ μία κορδέλα σὲ ἕνα κουτί καὶ δωρίστηκε σὲ κάποιον «δικό μας ἄνρθωπο»

Ἐμεῖς θὰ ἐρωτηθοῦμε ποτὲ ἂν θέλουμε νὰ παραχωρήσουμε τὴν περιουσία ποὺ μᾶς ἀνήκει;

Καὶ ἀφοῦ μᾶλλον δὲν θὰ μᾶς ρωτήσει κανένας, μέχρι πότε θὰ δίνουμε λευκὲς ἐπιταγὲς στοὺς διαφόρους ἀπὸ μηχανῆς θεοὺς ποὺ παρουσιάζονται κάθε φορά πρὶν τὶς ἐκλογές;
Θεοδόσης Εκίζογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου