Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

ἀριστερὸς ἢ δεξιός; Ἰδοὺ ἡ ἀπορία


Πολιτικὲς γιὰ τὶς ὁποῖες παλαιότερα προσευχόμασταν μὴν τυχόν ἔρθει ἡ ἀριστερὰ καὶ τὶς ἐφαρμόσει, τὶς νομοθετεῖ καὶ τὶς ἐφαρμόζει τώρα ἡ δεξιὰ ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, πολιτικὲς ποὺ περιμέναμε νὰ ἔρθει ἐπιτέλους στὴ ἐξουσία μία ἀριστερὴ κυβέρνηση ὥστε νὰ τὶς ὑποστηρίξει, τώρα ἡ αὐτοαποκαλούμενη ἀριστερὰ τὶς ἀγνοεῖ καὶ υἱοθετεῖ τὰ δόγματα τῆς λεγόμενης δεξιάς.


Ἐπὶ τῆς οὐσίας, δὲν ὑπάρχουν πιὰ ἰδεολογικοί διαχωρισμοί ἀνάμεσα στὰ κόμματα. Οὔτε κἂν τὸ «κέντρο» ὑφίσταται. Γιὰ παράδειγμα, ποῦ ἀκριβῶς συνίσταται τὸ ὅτι τὸ ΠΑΣΟΚ (ἢ ὅ,τι ἀπέμεινε τέλος πάντων ἀπ᾿ αὐτό) εἶναι κεντρῶο κόμμα ὅταν ἔχει περιπτυχθεῖ μὲ τὴ ΝΔ σὰν νὰ εἶναι ἐρωτευμένα φίδια;  Ἔτσι λοιπὸν στὰ παρακάτω, τὸ ΠΑΣΟΚ θὰ θεωρεῖται ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ΝΔ καὶ θὰ συμπεριλαμβάνεται σ᾿ αὐτήν.

Ἡ δὲ ἀπάντηση στὸ «τί εἶναι αὐτὸ ποὺ σᾶς προσδιορίζει ὡς ἀριστερὸ κόμμα;» εἶναι: «εἴμαστε ἀριστερὸ κόμμα, διότι ...εἴμαστε ἀριστερό κόμμα». Ἔτσι, δογματικά!

Ἂς δοῦμε λίγο τί διαφορὲς (ἢ μήπως: «διαφορές»;) ἔχουν αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὰ δύο κόμματα, ἡ ΝΔ ποὺ τὴν ψηφίζουν ὅσοι αὐταπατῶνται ὅτι τοὺς ἐκφρἀζει ἐπειδὴ οἱ ἴδιοι εἶναι δεξιοὶ καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ποὺ παίζει συνεχῶς τὴν κασέτα ὅτι θὰ ἀποτελέσει τὸν κορμὸ μίας ἀριστερῆς κυβέρνησης:


 • ἡ ΝΔ φορολογεῖ ἀλύπητα.
 • ὁ ΣΥΡΙΖΑ θὰ φροντίσει ὥστε οἱ πολίτες νὰ μπορέσουν νὰ πληρώσουν τὶς φορολογικὲς τους ὑποχρεώσεις (ἔτσι ὀνομάζει τὴν ἐξοντωτικὴ φοροφόρτωση) οἱ ὁποῖες θὰ ἔχουν βέβαια προκύψει ἀπὸ τὴν παρούσα κυβέρνηση τῆς ΝΔ ποὺ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὅμως καταριέται.

 • ἡ ΝΔ βγάζει στὸ σφυρὶ τὴν ἀκίνητη ἰδιοκτησία τῶν πολιτῶν.
 • ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὅμως θὰ προστατέψει τὴν πρώτη  κατοικία τοῦ φτωχοῦ. Ἀκόμα βέβαια δὲν μᾶς ἔκανε τὴν μεγάλη χάρη νὰ μᾶς πεῖ ποιός εἶναι αὐτὸς ὁ φτωχός, διότι προφανῶς μιλάει γιὰ κάποιον ποὺ εἶναι τόσο φτωχὸς ὥστε ἔτσι κι ἀλλιῶς δὲν εἶχε ποτὲ του ἀποκτήσει δικὸ του ἀκίνητο, μέσω ἀγορὰς τουλάχιστον.


 • ἡ ΝΔ ἰδιωτικοποιεῖ τὰ πάντα, χαρίζοντας οὐσιαστικὰ ὅ,τι ἀνήκει στὸ δημόσιο, δηλαδὴ στὸν ἑλληνικὸ λαό.
 • ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἔχει κάποιο ἰδιαίτερο πρόβλημα μὲ αὐτὸ ἀρκεὶ ἡ τελικὴ τιμὴ χαρίσματος νὰ εἶναι λίγο πιὸ καλὴ ἀπὸ αὐτὴ ποὺ «πετυχαίνει» ἡ σημερινὴ κυβέρνηση.

 • ἡ ΝΔ δὲν ἀσχολεῖται καθόλου μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα.
 • ο ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἀσχολεῖται καθόλου μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα.

 • ἡ ΝΔ φυλακίζει τοὺς ἕλληνες γιὰ χρέη ποὺ ἡ ἴδια τοὺς φόρτωσε σὲ χρόνο μηδέν μὲ μία μόνο ὑπουργικὴ ἀπόφαση.
 • ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶπε πρόσφατα μέσω τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, ὅτι θὰ καταργήσει τὴν αὐτόφωρη δίωξη γιὰ χρέη πρὸς τὸ δημόσιο. Δὲν μᾶς εἶπε ὅμως τί θὰ κάνει μὲ τὴν ἴδια αὐτὴ τὴν δίωξη ἀκόμα καὶ ἂν καταργηθεῖ τὸ αὐτόφωρο.

 • ἡ ΝΔ φάνηκε ὅτι δὲν διαθέτει οὔτε θὰ ἐπιδιώξει νὰ καταστρώσει κανένα ἀπολύτως σχέδιο ἐπανεκκίνησης τῆς παραγωγικῆς μηχανῆς τῆς χώρας. Ἀντίθετα,ἐφαρμόζει πολλὰ σχέδια διάλυσης τῆς ὅποιας παραγωγῆς ἔχει ἀπομείνει.
 • ὁ ΣΥΡΙΖΑ τὸ μόνο ποὺ μᾶς λέει ἐδῶ καὶ χρόνια εἶναι ὅτι ἔχει καλὰ φυλαγμένο σὲ κάποιο του σεντούκι τὸ σχέδιο ἀνάπτυξης τῆς χώρας. Μᾶς κρατάει γιὰ ἔκπληξη τὸ τί ἀκριβῶς θὰ ἐπανεκκινήσει καὶ σὲ ποιὲς ἀγορὲς θὰ ἀπευθυνθεῖ.


 • ἡ ΝΔ ἔχει αὐστηρὰ εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμό.
 • ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει αὐστηρὰ εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμό.


 • ἡ ΝΔ ἔχει καθιερώσει τὴ μορφὴ διαλόγου μὲ τοὺς πολίτες ὅπου τοὺς στέλνει μία διμοιρία ΜΑΤ νὰ τοὺς προϋπαντήσει ὅποτε αὐτοί συγκεντρωθοῦν κάπου προκειμένου νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων τους.
 • ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὴν προκειμένη περίπτωση κάνει κάτι ἄλλο: γυρίζει τὸ ρολόι λίγο πιό πίσω καὶ κάνει τὰ πάντα ὥστε νὰ ἀποτρέψει τὸν κόσμο ἤδη ἀπὸ τὸ νὰ διαμαρτυρηθεῖ γιὰ κάτι. Ἐτσι …no διαμαρτυρίες, no ΜΑΤ.


 • ἡ ΝΔ θεωρεῖ τὴν παραμονὴ μας στὸ εὐρῶ ἀδιαπραγμάτευτη μὲ κάθε θυσία.
 • ὁ ΣΥΡΙΖΑ θεωρεῖ τὴν παραμονὴ μας στὸ εὐρῶ ἀδιαπραγμάτευτη μὲ κάθε θυσία.

Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλά.

Τἰ εἶναι αὐτό λοιπὸν ποὺ διαχωρίζει ἕνα δεξιὸ ἀπὸ ἕνα ἀριστερὸ κόμμα τοῦ σημερινοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ στὴν Ἑλλάδα; Τίποτα! Καὶ τὰ δύο εἶναι ὄψεις τοῦ ἴδιου νομίσματος. Τοῦ νομίσματος ποὺ λέγεται Σύστημα. Ὁ διαχωρισμὸς σὲ δεξιοὺς καὶ ἀριστεροὺς (ἢ καὶ κεντρώους, κατὰ τὸ κοροϊδευτικότερον) εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ τὸ Σύστημα προκειμένου ὁ κόσμος νὰ παραμένει ὅσο τὸ δυνατὸν πιό διχασμένος γίνεται ἀνάμεσα σὲ κενὲς ἰδεολογίες ποὺ οὔτε ὑπάρχουν, οὔτε τεκμηριώνονται, οὔτε υἱοθετούνται, οὔτε ἐφαρμόζονται ἀκόμα καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἴδιους ποὺ ὑποτίθεται ὅτι τὶς πρεσβεύουν.

Αὐτό θὰ πρέπει νὰ τὸ καταλάβουμε πρὶν δοῦμε ὅλους αὐτούς ποὺ τώρα τσακώνονται γιὰ στὰ τηλεπαράθυρα χωρὶς ὅμως καμία οὐσιαστική διαφωνία, νὰ εἶναι καὶ φανερὰ πλέον ἀγκαλιασμένοι λίγο μετὰ τὴν ἐπιτυχία μὲ τὴν ὁποία θὰ στεφθοῦν οἱ ἐπιχειρήσεις «ξεπούλημα τῶν πάντων», «σώσιμο τῶν τραπεζῶν» καὶ φυσικὰ ἡ τελικὴ ἐπιχείρηση μὲ τὴν ὀνομασία «ἐπιτέλους ξεμπερδέψαμε μὲ τοῦτον τὸ λαό».

Εἶναι καλὸ ὁ καθένας νὰ δεῖ τὴν πραγματικότητα ποὺ βιώνει ὁ ἴδιος ἀλλὰ καὶ ὁ περίγυρός του πέρα ἀπὸ τὶς ἀνοησίες τῶν ξεπουλημένων ΜΜΕ καὶ τῶν light δημοσιογράφων ποὺ χαϊδεύουν στὸ κεφαλάκι τὸν κάθε κυβερνητικὸ συνεντευξιαζόμενο σὰν νὰ εἶναι τὸ κατοικίδιό τους. Εἶναι ἴσως καιρὸς νὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ Γή τῆς Ἐπαγγελίας ποὺ μᾶς ὑπόσχονται ὅτι ἐπιτέλους θὰ συναντήσουμε ἀφοῦ καταφέρουμε καὶ διασχίσουμε τὴν ἀφιλόξενη ἔρημο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, δὲν ὑπάρχει.

Εἶναι ἀνάγκη λοιπὸν νὰ ἀφήσουμε στὴν ἄκρη ἰδεολογίες-φαντάσματα ποὺ μᾶς χωρίζουν καὶ νὰ ἐνωθοῦμε ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον ὤστε νὰ ἀπαιτήσουμε εἴτε ὡς ὁμάδες ἀνεξάρτητων πολιτῶν εἰτε ὡς πιό μαζικά κινήματα μὲ μόνη σημαία αὐτὴ τοῦ ἀγνοῦ πατριωτικοῦ καθήκοντος, νὰ σταματήσουν ἐδῶ καὶ τώρα τὶς πολιτικές ἰσοπέδωσής μας μὲ τὴ μουσικὴ συνοδεία σύσσωμης τῆς κοινοβουλευτικῆς ἀντιπολίτευσης ἀνεξαιρέτως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου